Πανφοιτητικό Party HAWK LIVE


Είσοδος 5€ με Μπύρα ή Ατομικό κρασί