Παρασκευή 14 Οκτωβρίου!! #1st LADIES NIGHT με τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ