Πανφοιτητικό Party

LIGHT PRESENTS

DAB NATION

ON DECS:
RALF MAG // TSANiS // CHRIS VOLIS
FIREWORKS. LIGHT SHOW,  LIVE MUSIC

Είσοδος 5€ με Μπύρα ή Ατομικό κρασί